Tickets

Voor Truckshow Liessel 2023 zijn er drie soorten tickets.

 

Deelnemer

Tot 30 april was de mogelijkheid om je in te schrijven voor een deelnemerticket. Degene die geselecteerd zijn hebben hierover bericht ontvangen. Er zijn twee soorten deelnemertickets:

  • Trekker / Bakwagen
  • Trekker-oplegger / Combinatie

Dit ticket geeft toegang tot het evenemententerrein voor de truck en de bestuurder.

 

Bijrijder

Ben je de bijrijder van een deelnemende truck? Koop dan een bijrijder ticket. Dit ticket geeft het gehele weekend toegang tot het evenemententerrein.

 

Bezoeker

Wil je Truckshow Liessel één of twee dagen bezoeken? Koop dan een bezoeker ticket. Je hebt de keuze uit een ticket voor zaterdag, zondag of het gehele weekend.

 

Klik hier om een bijrijderticket of bezoekerticket te bestellen.

 

Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang.

 

Het is ook mogelijk als bezoeker om aan de deur een ticket te kopen. Deze tickets zijn EUR 2,50 per ticket duurder dan een online ticket.

 


For Truckshow Liessel 2023 there are three types of tickets.

 

Participant

Until April 30 it was possible to register for a participant ticket. Those who have been selected have received an email. There are two types of participant tickets:

  • Truck (Trekker / Bakwagen)
  • Truck with trailer (Trekker-oplegger / Combinatie)

This ticket gives access to the event for the truck and the driver.

 

Co-driver

Are you the co-driver of a participating truck? Buy a co-driver ticket (bijrijder). This ticket gives you access to the event throughout the whole weekend.

 

Visitor

Would you like to visit Truckshow Liessel for one or two days? Buy a visitor ticket. You can choose for a ticket for Saturday (Zaterdag), Sunday (Zondag) or the entire weekend.

 

Click here to order a co-driver ticket or visitor ticket.

 

Kids up to 12 years have free entrance.

 

It is also possible for visitors to buy a ticket at the door. These tickets are EUR 2.50 per ticket priced higher than an online ticket.