Tickets

Voor Truckshow Liessel 2022 zijn er drie soorten tickets.

Deelnemer

Tot 27 mei was de mogelijkheid om je in te schrijven voor een deelnemerticket. Degene die geselecteerd zijn hebben hierover bericht ontvangen! Er zijn twee soorten tickets:

  • Trekker | Bakwagen
  • Trekker/oplegger | Combinatie

Dit ticket geeft toegang tot het evenemententerrein voor de truck en de bestuurder.

Bijrijder

Ben je de bijrijder van een deelnemende truck? Koop dan een bijrijder ticket. Dit ticket geeft het gehele weekend toegang tot het evenemententerrein.

Bezoeker

Wil je Truckshow Liessel één of twee dagen bezoeken? Koop dan een bezoeker ticket. Je hebt de keuze uit een ticket voor zaterdag, zondag of het gehele weekend.

 

Klik hier om een bijrijderticket of bezoekerticket te bestellen.

Kinderen t/m 14 jaar hebben gratis toegang.


 

For Truckshow Liessel 2022 there are three types of tickets.

Participant

Until May 27 it was possible to register for a participant ticket. Those who have been selected have received an email! There are two types of tickets:

  • Truck (Trekker | Bakwagen)
  • Truck with trailer (Trekker/oplegger | Combinatie)

This ticket gives you access to the event for you and your truck.

Co-driver

Are you the co-driver of a participating truck? Buy a co-driver ticket. This ticket gives you access to the event throughout the whole weekend.

Visitor

Would you like to visit Truckshow Liessel for one or two days? Buy a visitor ticket. You can choose for a ticket for Saturday, Sunday or the entire weekend.

 

Click here to order a co-driver ticket or visitor ticket.

Kids up to 14 years have free entrance.