Algemeen reglement

Controle polsbandje

Het is verplicht het hele weekend het polsbandje zichtbaar om de pols te dragen.

Geladen vrachtauto

Het is verboden om met een geladen vrachtauto het terrein te betreden!

Open vuur

Open vuur is ten strengste verboden. Ook vuurkorven vallen hieronder.
Barbecueën op het gras is niet toegestaan!!! Zorg dus voor een vlonder of laadklep.
Het is verplicht om bij de barbecue een emmer water of brandblusser te hebben staan.

Eten/drinken

Het is ten strengste verboden dranken welke verpakt zijn in glas mee te nemen op het terrein!!!
Drinken in overig verpakkingsmateriaal is wel toegestaan, bij voorkeur in plastic of karton.
Tijdens de truckshow is het verboden om eten en drinken van buitenaf aan te (laten) leveren.

Zwembad

Een zwembad, en alles wat op een zwembad lijkt, is verboden.

Geluidsoverlast

Het is ten strengste verboden na 21.30 uur overlast te veroorzaken door middel van een draaiende motor,
claxonneren, geluidsinstallatie of elke andere vorm van geluidsoverlast.

Rijverbod

Tijdens het hele weekend is het verboden om met de vrachtauto of elke andere vorm van een motorrijtuig
over het terrein te rijden. Tenzij er toestemming is van de organisatie.

Onder invloed

Een persoon die onder invloed van alcohol of drugs een voertuig bestuurt wordt direct overgedragen aan
de politie.

Aanhouding en overdracht aan de politie

Bij bedreiging, geweldpleging, vernieling, drugsbezit, drugshandel en diefstal wordt direct overgegaan tot
inschakeling en overdracht aan de politie.

Risico en aansprakelijkheid

Bezoek en deelname aan dit evenement en alle activiteiten, geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet
aansprakelijk voor schade en/of letsel in welke vorm dan ook. Men dient te allen tijde de aanwijzingen van
de organisatie, medewerkers en beveiliging op te volgen.

Afval

Afval dient in de daarvoor bestemde containers/bakken te worden gedeponeerd. Grofvuil moet u zelf mee
terug nemen (bankstellen, koelkasten en dergelijke). Heeft u geen container/bak in de buurt, laat het de
organisatie weten.

Sanctie

Bij het alsnog aantreffen van glaswerk zal de organisatie/beveiliging zich genoodzaakt zien dit, inclusief de inhoud,  in beslag te nemen.

Overtreding van het reglement kan er toe leiden dat u van het evenemententerrein wordt verwijderd.

 

FOR ENGLISH PRESS HERE